รุ่น ขนาดกล่อง SUS จำนวนทรานสดิวเซอร์ กำัลังวัตต์
PCB-2806 200/300/100 มม. 6 หัว 300
PCB-2812 300/350/100 มม. 12 หัว 600
PCB-2818 300/400/100 มม. 18 หัว 900
PCB-2824 400/500/100 มม. 24 หัว 1200
PCB-2830 450/500/100 มม. 30 หัว 1500
PCB-2836 400/650/100 มม. 36 หัว 1800©Copyright 2004-2006 aw-ultrasonic.com. All right Reserved. Design by Siammetal Services