CLEANER BR
น้ำยาล้างอุลตร้าโซนิคบี.อาร์. เป็นน้ำยาล้างที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลดีเลิศในการล้างไขมันประเภทยาขัดทุกชนิด
บนผิวโลหะทุกประเภท ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการล้างไขมันและยาขัดออกจากผิวงาน ทำได้ค่อนข้างยากเพราะต้องใช้เวลา แรงงาน ขั้นตอน ตลอดจนสารเคมีมากกว่าปกติ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้
น้ำยาล้างอุลตร้าโซนิคบี.อาร์. ยาล้างชนิดนี้สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น อุตสาหกรรมหนัก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ และชิ้นส่วนอะไหล่ทุกประเภท (น้ำยาตัวนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโรงงานชุบโลหะ)


ลักษณะพิเศษ
1. น้ำยาล้างบี.อาร์. มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้อย่างดีเยี่ยมกับเครื่องอุลตร้าโซนิค
2. น้ำยาล้างบี.อาร์. สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมชุบโลหะ
3. น้ำยาล้างบี.อาร์. สามารถใช้ได้ดีกับชิ้นงานหรือผิวโลหะทุกชนิด
4. น้ำยาล้างบี.อาร์. ประกอบด้วยสาร Surfactants, Penetrants และ Deflocculants มีผลทำให้การล้างไขมันเป็นไปอย่างรวดเร็ว
5. น้ำยาล้างบี.อาร์. ได้พัฒนาส่วนผสมทางเคมีที่สามารถใช้งานได้นานกว่า และนอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากโรงชุบเครื่องประดับว่าประหยัดกว่าเดิมถึง 60%


ลักษณะทั่วไป
1. ของเหลวสีเหลืองอ่อน
2. มีฤทธิ์เป็นด่าง


คุณสมบัติ
1. สำหรับโลหะ : ใช้ล้างไขมันก่อนการชุบและพ่นสี
2. อื่น ๆ : ใช้ล้างและทำความสะอาดได้ทุกชนิด


สภาวะการทำงานและควบคุม

สำหรับชิ้นงานที่เป็นเหล็ก
- ยาล้างอุลตร้าโซนิคบี.อาร์.   2-3% โดยปริมาตร หรือ 20-30 ซี.ซี.ต่อลิตร
- อุณหภูมิ 64-80% องศาเซลเซียส
- เวลา 2-10 นาที
- อายุการใช้งาน จะใช้ได้นานถ้ามีการเติมย่างสม่ำเสมอ
- การกวนน้ำยา ใช้เครื่องอุลตร้าโซนิค เครื่องโยก เป่าลมเบาๆ
- ภาชนะที่ใช้ ้ ใช้ถังเหล็ก หรือสแตนเลส


สำหรับชิ้นงานที่เป็น สังกะสี ทองเหลือง อลูมิเนียม ตะกั่ว เงิน และทอ
- ยาล้าง อุลตร้าโซนิค 0.5-2% โดยปริมาตร หรือ 5-20 ซี.ซี. ต่อลิตร
- อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส
- เวลา 0.5-2 นาที
- การกวน ใช้เครื่องอุลตร้าโซนิค เครื่องโยก เป่าลมเบา ๆ


การวิเคราะห์น้ำยา
สามารถวิเคราะห์น้ำยาได้โดยใช้เครื่องรีแฟลกโตรมิเตอร์ โดยนำน้ำยามาวิเคราะห์ที่อุณหภูมิห้อง
ค่าที่อ่านได้ในรีแฟลกโตรมิเตอร์x2 = % โดยปริมาตรของน้ำยาล้างบี.อาร์.©Copyright 2004-2006 aw-ultrasonic.com. All right Reserved. Design by Siammetal Services